Skip to content Skip to footer

ZIP Institute distributed 30 tablets today to the children of the primary school Ibe Palikuqa in Bojana, in order to ease access to the online learning process of school students from grades 4 to 9. The tablets were distributed by the executive director of ZIP Institute, Mr. Agim Selami accompanied by Mr. Fari Rexhepi from the Municipality of Saraj and Mr. Bari Mamuti, principal of the primary school.

 

Instituti ZIP shpërndau sot 30 tablet për fëmijët e shkollës fillore Ibe Palikuqa në Bojanë, me qëllim lehtësimin e mësimit on-line të nxënësve të shkollës nga klasa 4 deri në të 9. Tabletët i shpërndau drejtori ekzekutiv i Institutit ZIP z. Agim Selami në shoqërim të z. Fari Rexhepit nga Komuna e Sarajit dhe z. Bari Mamuti drejtor i shkollës fillore.

 

ЗИП Институт им подели 30 таблети на децата од основното училиште Ибе Паликуќа во Бојане, со цел да се олесни учењето преку Интернет на учениците од 4 до 9 одделение.Таблетите ги дистрибуираше извршниот директор на ЗИП, г. Агим Селами во придружба на г. Фари Реџепи од општина Сарај и г. Бари Мамути, директор на основно училиште.