Skip to content Skip to footer

Tag: Completed 2021

04.12.2021 Active Saturday with Saraj Youth / E shtunë aktive me të rinjtë e Sarajit / Активна сабота со младите од Сарај.

E shtunë aktive me të rinjtë e Sarajit. Instituti ZIP do të përkrahë inicijativa/projekte të vogla të nxënësve të Sarajit në tema si ekologji, kulturë dhe sport që do të dalin nga Forumi në komunitetin rinorë ku ata po shkruajnë idetë e tyrë me lehtësimin e trajnuesit Fisnik Shabani dhe koordinatores tonë…

Read More

Celebrating MotherSchools North Macedonia graduation ceremony

Celebrating MotherSchools North Macedonia graduation ceremony A wonderful end to a wonderful project. Thank you to Women without Borders for their help and guidance throughout the project and to Ms. Dianna Palequin, Deputy Political-Economic Chief, U.S. Embassy North Macedonia for being one of the speakers at the ceremony, a pleasure as always. Thank you to…

Read More