Skip to content Skip to footer

Me 25 shkurt 2016 (e enjte) në shkollën Neting, Tetovë, me fillim në ora 11:00, u mbajtë evenimenti i dytë nga gjashtë evenimentet promovuese që simbolizojnë fillimin e projektit “Integrim i pakicave etnike ne tregun e punës duke fuqizuar potencialin e tyre për punësim”, projekti është i finansuar nga Bashkimi Evropian. Evenimentin e organizoi ZIP Institute, organizatë joqeveritare për hulumtim të politikave publike dhe qeverisje të mirë si dhe edukim joformal.

Aktiviteti i ardhshëm është seanca për këshillim të karrierës. Ky aktivitet do te realizohet në Mars, ne komunën e Sarajit dhe në rajonin e Pollogut.

На 25-ти февруари 2016 (четврток), во училиштето Нетинг, Тетово, со почеток во 11:00 часот, се одржа вториот од низата шест промотивни настани, со што се означи почетокот на проектот „Интегрирање на етничките малцинства на пазарот на трудот преку поттикнување на нивниот потенцијал за вработување“, финансиран од Европската Унија. Настанот го организира ЗИП Институт, невладина организација за јавни политики и добро владеење, како и за неформално образование.

Следен настан во склоп на овој проект ќе биде Кариерното Советување кое ќе се одржи во Март, во општина Сарај и во Полошкиот Регион.

12166072_10208531425983194_511175464_n

12498420_10208531428463256_38082439_n

12767748_10208531590027295_1808220949_n

12769581_10208531429823290_729842672_n

12782075_10208531429263276_1586828178_n

12784271_10208531427903242_2012691124_n

12784372_10208531429663286_1635510710_n

12788174_10208531428343253_2051642752_n

12325370_10208531426383204_373684999_n