Skip to content Skip to footer

22179835_1542964355788484_1990100932532856041_oEN-MK-AL

The project poster is ready. We will launch a call for applicants to take part in the program very soon. Follow our page for future updates on the project.

Постерот на проектот е спремен. Наскоро ќе отвориме повик за кандидати да земат учество во програмата. Следете ја нашата страница за идните активности на проектот.

Posteri i projektit është gati. Së shpejti do të hapim thirrje për kandidatë për të marrë pjesë në program. Ndiqe faqen tonë për aktivitetet e ardhshme të projektit.