Skip to content Skip to footer

[MK]
Почитувани,

Ве покануваме на завршната тркалезна маса на проектот Борба против насилниот екстремизам во Македонија.

Настанот служи за презентација на извршените проекти активности и заклучоци во врска со идентификување на појавите поврзани со насилниот екстремизам во Македонија, како и истражувачките активности поврзани со проблемите произлезени од бегалската криза. Проектот е спроведен од страна на ЗИП Институт во соработка со SEED асоцијацијата од Швајцарија.
Работниот јазик на настанот е македонски.

Ве молиме да го потврдите Вашето присуство или присуството на претставник од вашата институција/организација најдоцна до 3ти октомври 2017 (вторник) до 17:00 часот, на jovana@zipinstitute.mk или на телефон + 389 (0) 2 2615 98 32.

Срдечно Ве покануваме на овој настан и се надеваме на Вашето присуство!

[AL]
Të nderuar,

Ju ftojmë të merni pjesë në tryezën e rrumbullakët të projektit Lufta kundër ekstremizmit të dhunshëm në Maqedoni.

Eventi ka për qëllim prezentimin e aktiviteteve të realizuara dhe konkluzionet përfundimtare nga projekti i cili u zbatua nga Institutit ZIP në bashkëpunim me Asociacionin SEED nga Zvicra, në lidhje me identifikimin e dukurive që kanë të bëjnë me ekstremizmin e dhunshëm në Republikën e Maqedonisë, si dhe aktivitetet hulumtuese në lidhje me problemet që dolën nga kriza e refugjatëve.
Diskutimet do të mbahen në gjuhën maqedonase.

Ju lutemi që të konfirmoni praninë tuaj ose praninë e një përfaqësuesi nga institucioni / organizata juaj jo më vonë se data 3 tetor 2017 (e hënë) deri në orën 17:00 në jovana@zipinstitute.mk ose në 02 2615 98 32.

Ju mirëpresim!