Skip to content Skip to footer
Përurohet qendra e komunitetit rinor në Saraj.
[spacer height=”20px”]
Me mbështejte financiare nga Ambasada Gjermane në Shkup si dhe me mbeshtetje teknike dhe logjistike nga shkolla e mesme e qytetit te Shkupi Saraj si dhe vullnetin e mirë të Komunës së Sarajit, Insituti ZIP lëshoi në përdorim qendrën e komunitetit rinor në Saraj. Në hapjen e kësaj hapësire morri pjesë Ambasadorja e Republikës Federale të Gjermanisë, znj. Anke Holstein kryetari i komunes se Sarajit z. Blerim Bexheti dhe drejori i shkollës së mesme “Saraj” z. Bedri Gjureci.
[spacer height=”20px”]
Drejtori ekzekutiv i Institutit ZIP z. Agim Selami ishte në një linjë me folesit tjerë duke potencuar partneritetin midis sektorit joqeveritar, faktorit ndërkombetarë në vend dhe sektorin publik, partneritet të cilin po e sjellim në jetë përmes qendrës së komunitetit rinorë në Saraj.
[spacer height=”20px”]
Инаугуриран е центарот за младинска заедница во Сарај.
[spacer height=”20px”]
Со финансиска поддршка од Германската амбасада во Скопје како и техничка и логистичка поддршка од средното училиште во град Скопје Сарај како и добрата волја на општина Сарај, ЗИП Институт го отвори центарот за младинска заедница во Сарај. На отворањето на овој простор присуствуваше амбасадорката на Сојузна Република Германија, г-ѓа. Анке Холштајн, градоначалник на Сарај, г. Блерим Беџети и директорот на СОУ „Сарај“ г. Бедри Ѓуреци.
[spacer height=”20px”]
Извршниот директор на ЗИП Институт, г. Агим Селами беше во согласност со другите говорници кои го потенцираа партнерството помеѓу невладиниот сектор, меѓународната заедница во земјата и јавниот сектор, партнерство кое го оживуваме преку центарот за младинска заедница во Сарај