Përurohet qendra e komunitetit rinor në Saraj.
Me mbështejte financiare nga Ambasada Gjermane në Shkup si dhe me mbeshtetje teknike dhe logjistike nga shkolla e mesme e qytetit te Shkupi Saraj si dhe vullnetin e mirë të Komunës së Sarajit, Insituti ZIP lëshoi në përdorim qendrën e komunitetit rinor në Saraj. Në hapjen e kësaj hapësire morri pjesë Ambasadorja e Republikës Federale të Gjermanisë, znj. Anke Holstein kryetari i komunes se Sarajit z. Blerim Bexheti dhe drejori i shkollës së mesme “Saraj” z. Bedri Gjureci.
Drejtori ekzekutiv i Institutit ZIP z. Agim Selami ishte në një linjë me folesit tjerë duke potencuar partneritetin midis sektorit joqeveritar, faktorit ndërkombetarë në vend dhe sektorin publik, partneritet të cilin po e sjellim në jetë përmes qendrës së komunitetit rinorë në Saraj.
Инаугуриран е центарот за младинска заедница во Сарај.
Со финансиска поддршка од Германската амбасада во Скопје како и техничка и логистичка поддршка од средното училиште во град Скопје Сарај како и добрата волја на општина Сарај, ЗИП Институт го отвори центарот за младинска заедница во Сарај. На отворањето на овој простор присуствуваше амбасадорката на Сојузна Република Германија, г-ѓа. Анке Холштајн, градоначалник на Сарај, г. Блерим Беџети и директорот на СОУ „Сарај“ г. Бедри Ѓуреци.
Извршниот директор на ЗИП Институт, г. Агим Селами беше во согласност со другите говорници кои го потенцираа партнерството помеѓу невладиниот сектор, меѓународната заедница во земјата и јавниот сектор, партнерство кое го оживуваме преку центарот за младинска заедница во Сарај