Skip to content Skip to footer

30.03.2018 Forum discussion on integrated education in Macedonia

На 30.03.2018 во општина Чаир се одржа Форум Дискусијата ‘’Интегрирано Образование’’ на која се дискутираше за важноста во имплементирање на посеофпатно образование за ученици припадници на различна национална заедница. За кратко време ќе бидат изготвени и објавени резултатите од истражувањето на овој проект како и публикацијата која исто така ќе биде објавена на страната на ЗИП Институт.