Skip to content Skip to footer
NATURAL MATKA IS MY CHOICE iniciajativë e përbashkët e ZIP Institute dhe Министерство за животна средина / Ministria e Mjedisit Jetësor për ngritjen e vetëdijes qytetare për mbrojtjen e Kanionit të bukur të Matkës mes komunitetit rinorë në Saraj.
Njohësi i Kanjonit të Matkës dhe guidë e këtij aktiviteti Xhemal Ramadani Mezini, pas ligjeratës teorike ditë më parë, dje edhe praktikisht ka udhëhequr të rinjtë në Matkë.
[spacer height=”20px”]