Skip to content Skip to footer

12.06.2017 Call for expert

Предмет: Барање за доставување понуди за ментор

Почитувани, ЗИП Институт, со седиште на бул.Партизански Одреди бр.106/1-3, 1000 Скопје, како имплементатор на проектот: “Интегрирање на етничките малцинства на пазарот на трудот  преку поттикнување на нивниот потенцијал за вработување”, финансиран од Европска Унија, има потреба од прибирање понуди за ментор, за менторирање на 10 млади лица за кариерен и бизнис развој.

Повеќе детали можете да најдете во долунаведениот документ.

Барање за доставување понуди за ментор