Skip to content Skip to footer

15.05.2017 Call for experts

Предмет: Експерт за одржување на обуки за пишување на бизнис план

ЗИП Институт, со седиште на бул.Партизански Одреди бр.106/1-3, 1000 Скопје, како имплементатор на проектот „Заедно за успех: млади претприемачи, движечка сила за добри меѓуетнички односи” финансиран од страна на Европската Унија преку програмата ИПА – Инструмент за граѓанско општество и медиуми 2014, има потреба од прибирање понуди за Експерт за одржување на обуки за пишување на бизнис план.

Повеќе детали можете да најдете во долунаведениот документ.

Експерт за одржување на обуки за пишување на бизнис план