Skip to content Skip to footer

Ве покануваме на завршната конференција на проектот

 “Кој вработува, општината или партијата?

Настанот ќе се одржи на 5ти септември 2017 година (вторник) во хотел ТЦЦ Гранд Плаза во Скопје, со почеток во 12:00 часот.

Настанот служи за презентација на извршените проектни активности и заклучоци од проектот кој што беше спроведен во период од 15 месеци од страна на ЗИП Институт, во врска со идентификување на процесите на нефер и нетранспарентно вработување во општинската администрација, како и препораки како овој процес може да се подобри во насока на фер и транспарентни вработувања на основа на професионални заслуги.

Ве молиме да го потврдите Вашето присуство или присуството на претставник од вашата институција/организација најдоцна до 4ти септември 2017 (понеделник) до 17:00 часот, на jovana@zipinstitute.mk или на телефон + 389 (0) 2 2615 98 32.

Срдечно Ве покануваме на овој настан и се надеваме на Вашето присуство!


We would like to invite you to the final conference of the project
“Who employs, the municipality or the party?”

The event will take place on Tuesday, 5th September 2017 at TCC Grand Plaza Hotel in Skopje, at 12:00 h.

At the event, we will present the conclusions drawn from the project, which was conducted by ZIP Institute in the past 15 months, with regards to identifying the process of unfair and non-transparent employment processes in the municipal administration. In addition, we will present the recommendations as to how the situation can be improved in the direction of fairer, more transparent employment processes on the basis of merit and professional achievements.

Please confirm your presence or the presence of a representative of your institution/organization until Monday, 4th September 2017 until 17:00 h. at jovana@zipinstitute.mk or via telephone by calling at + 389 (0) 2 2615 98 32.

Thank you very much for considering our invitation and we are looking forward to having you at our event!


Ju ftojmë të merrni pjesë në konferencën përfundimtare të projektit
“Kush punëson? Komuna apo Partia! ”

Konferenca do të mbahet më 05 shtator 2017 (e martë) në Hotel TCC Grand Plaza, me fillim në ora 12:00.

Eventi ka për qëllim prezantimin e aktiviteteteve të realizuara dhe konkluzionet përfundimtare nga projekti i cili u zbatua në një periudhë kohore prej 15 muajsh nga Instituti ZIP. Ky projekt tentoi të identifikoj proceset lidhur me punësimet e padrejta dhe jo transparente në administratën komunale, si dhe rekomandimet se si ky proces mund të ndikoj në drejtim të punësimit të drejtë dhe transparent në bazë të meritës profesionale

Ju lutemi që të konfirmoni praninë tuaj ose praninë e një përfaqësuesi nga institucioni / organizata juaj jo më vonë se më 4 shtator 2017 (e hënë) deri në orën 17:00 në jovana@zipinstitute.mk ose në telefon + 389 (0) 2 2615 98 32.

Ju mirëpresim!