Skip to content Skip to footer

28.09.2017 Contract signing ceremony – funded by the Government of the Federal Republic of Germany

22046119_1537391026345817_5451500867892557677_nA photo of His Excellency Mr. Thomas Gerberich, Ambassador of the Federal Republic of Germany to Skopje and Agim Selami, Director of ZIP Institute, taken today on the occasion of the contract signing ceremony for a project on fight against corruption in Macedonia, generously funded by the Government of the Federal Republic of Germany.

Vielen Dank, Deutschland.

Фотографија од неговата Екселенција г-дин Томас Герберих, Амбасадор на Сојузна Република Германија во Скопје и Агим Селами, директор на ЗИП Институт, направена денес по повод церемонијата на потпишување на договор за проект посветен на борбата против корупција во Македонија, великодушно финансиран од владата на Сојузна Република Германија.

Vielen Dank, Deutschland.

Një fotografi nga Ekselenca e tij, Z. Tomas Gerberich, ambasador i Republikës Federale të Gjermanisë në Shkup dhe Agim Selami, drejtor i Institutit ZIP, e bërë sot me rastin e ceremonisë së nënshkrimit të kontratës për një projekt mbi luftën kundër korrupsionit në Maqedoni, i finansuar me zemërgjerësi nga qeveria e Republikës Federale të Gjermanisë.

Vielen Dank, Deutschland.