Skip to content Skip to footer

Të nderuar,
Ju ftojmë të merrni pjesë në aktivitetin tonë
KONSULTIM PUBLIK
mbi draft strategjinë e turizmit të Sarajit.
Në këtë ngjarje administrata komunale, popullata lokale, organizatat e shoqërisë civile dhe bizneset lokale do të kenë mundësinë të diskutojnë mbi draft propozimin e strategjisë për turizmin e Sarajit e hartuar së fundmi nga Instituti ZIP në koordinim me pushtetin lokal të Sarajit dhe Qytetin e Shkupit.

Data:15.11.2019
Ora: 10:00 – 12:00
Vendi: Muzeu EVN ose Qendra Ekspozuese Matka – Muzeu i Teknologjisë


Почитувани,
Ве покануваме да учествувате на нашата активност
ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА
за нацрт-стратегијата за туризам на Сарај.
На овој настан, општинската администрација, локалното население, граѓанските организации и локалните бизниси ќе имаат можност да разговараат за нацрт-предлогот на Стратегијата за туризам во Сарај, изготвена од Институтот ЗИП во координација со локалната самоуправа во Сарај и Градот Скопје.

Датум:15.11.2019
Време: 10:00 – 12:00
Локација: Музеј на ЕВН или Изложбен центар на „Матка“ – технолошки музеј


Dear All,
We invite you to participate iu our upcoming activity
PUBLIC CONSULTATION
on the draft tourism strategy of Saraj.
At this event, the municipal administration, local population, civil society organizations and local businesses will have the opportunity to discuss the draft proposal of the Saraj Tourism Strategy recently prepared by ZIP Institute in accordance coordination with the Saraj local government and the City of Skopje

Datе:15.11.2019
Тime: 10:00 – 12:00
Location: Matka Exhibition Center, HPP Matka