Skip to content Skip to footer

Барање за доставување на понуди за ангажирање на експерт – СОЦИОЛОГ

Почитувани, ЗИП Институт, со седиште на бул.Партизански Одреди бр.106/1-3, 1000 Скопје, како имплементатор на проектот: “Имамот или Попот? Било кој, само во улога на мирот!”, подржан од програмата на CIVICA Mobilitas, финансиран од Швајцарската Амбасада, има потреба од прибирање понуди за СОЦИОЛОГ за организирање на 4 еднодневни обуки за 20 учесници. Oбуките ќе се одржуваат на македонски јазик.

Повеќе детали можете да најдете во долунаведениот документ.

Барање за доставување на понуди за ангажирање на експерт – СОЦИОЛОГ


Kërkesë për propozime për angazhimin e një eksperti – SOCIOLOG

Të nderuar, ZIP Institut,  me lokacion në Bul.Partizanski Odredi Nr.106 / 1-3, 1000 Shkup, si implementues i projektit “Imami ose prifti? Cili do që të jetë, vetëm në rolin e paqes le të jetë”, i mbështetur nga programi i CIVICA Mobilitas,  financuar nga Ambasada Zvicerane, ka nevojë për oferta nga ekspertë – SOCIOLOG të cilët do të organizojnë 4 trajnime njëditore për 20 pjesëmarrës. Trajnimet do të mbahen në gjuhën maqedone.

Më shumë detaje mund të gjeni në dokumentin në vijim.

Барање за доставување на понуди за ангажирање на експерт – СОЦИОЛОГ

 

imam-or-priest-trainings_poster_mkd imam-or-priest-trainings_posterjpg