Skip to content Skip to footer
Saraj Youth Hub financed by the Embassy of Germany in North Macedonia is finally here. We’ve just signed an MoU with the Public High School in Saraj, whose Principal Mr. Bedri Gjureci has committed to offer free space within school premises for the Hub to function. Saraj high school as of today is one of the few schools endorsing and applying the principles of School-Community Partnership. Details for the opening ceremony of the Saraj Youth Hub will be communicated very soon…
[spacer height=”20px”]
Qendra e komunitetit rinor në Saraj e finansuar nga Ambasada e Gjermanisë në Shkup është më në fund këtu. Sapo kemi nënshkruar një Memorandum bashkëpunimi me Shkollën e Mesme Publike në Saraj, Drejtori i së cilës Z. Bedri Gjureci është zotuar të ofrojë hapësirë ​​falas brenda mjediseve të shkollës që ky Hub të funksionojë. Shkolla e mesme e Sarajit që nga sot është një nga të paktat shkolla që miraton dhe zbaton parimet e Partneritetit Shkollë-Komunitet. Detajet për ceremoninë e hapjes së Saraj Youth Hub do të komunikohen shumë shpejt…
[spacer height=”20px”]
Конечно, младинскиот центар Сарај е тука. Само што потпишавме меморандум за разбирање со средното училиште во Сарај, чиј директор г. Бедри Ѓуреци се обврза да понуди слободен простор во училишните простории за Центарот да може да функционира. Средното училиште во Сарај од денес е едно од ретките училишта што ги одобруваат и применуваат принципите на партнерство меѓу училиштата и заедницата. Деталите за церемонијата на отворање на младинскиот центар во Сарај ќе бидат соопштени многу скоро…