Skip to content Skip to footer

Tag: Completed 2020

24.12.2020 Citizens Assembly on COVID – 19

ЗИП Институт во партнерство со фондацијата newDemocracy од Австралија и UNDEF ќе спроведе многу уникатно Граѓанско Собрание на Северна Македонија за Ковид-19. Зошто се одлучивме за овој пристап? [spacer height="20px"] Од почетокот на пандемијата, луѓето сметаат дека Владата заедно со Министерството за здравство има донесено мерки и утврдени правила без тие да бидат ефикасни,…

Read More