Skip to content Skip to footer
 [AL] Memorandum bashkëpunimi në mes Komuna e Sarajit dhe ZIP Institute

Sot, kryetari i komunës së Sarajit z. Blerim Bexheti dhe drejtori ekzekutiv i Institutit ZIP z. Agim Selami, nënshkruan memorandum bashkëpunimi për aktivitete të përbashkëta në disa sfera:
1. Lufta kundër korrupcionit në nivel lokal;
2. Buxhetimi participativ;
2. Arsimimi i integruar;
3. Zhvillimi rural; dhe sfera të tjera për të cilat palët do të konstatojnë se duhet angazhim i përbashkët. Kryetari i komunës siguroi mbështetjen e parezervë ndaj aktivitetit të Institutit ZIP duke inkurajuar aktivitete të përforcuara në drejtim të zhvillimit edhe më të hovshëm të sektorit joqeveritarë në Saraj.

[МКД] Тимот на ЗИП Институт оствари успешна средба со градоначалникот на општина Сарај, г-дин Блерим Беџети, каде што, освен што се разговараше за проектите на ЗИП кои што се од локално значење, се потпиша и меморандум за соработка за заедничко дејствување на следните сфери:
1. Борбата против корупцијата на локални ниво;
2. Партиципативно буџетирање;
3. Рурален развој;
4. Интегрирано образование.

27459652_1665650660186519_8127946857920231544_n (1)