Skip to content Skip to footer

Danke schön, Deutschland 🇩🇪🇩🇪🇩🇪!

Today, ZIP Institute represented by Mr. Agim Selami and the German Federal Minister for Foreign Affairs Mr. Heiko Mass, the latter acting through the agency of HE Thomas Gerberich, Ambassador of the Federal Republic of Germany in Skopje, signed an agreement for establishing a multi-functional Youth Hub in the Municipality of Saraj.

 

Денес, ЗИП Институт претставен од г-дин Агим Селами и германскиот министер за надворешни работи г-дин Хајко Мас, постапувајќи преку Н.Е. Томас Герберич, амбасадор на Сојузна Република Германија во Скопје, потпиша договор за формирање на мултифункционален центар на младинската заедница во Општина Сарај.

 

Sot Instituti ZIP i përfaqësuar nga z. Agim Selami ndërsa Republika Federale e Gjermanisë, e përfaqësuar nga Ministri Federativ për Punë të Jashtme Z. Heiko Mass (@ maas.heiko, @auswaertigesamt), ky i fundit duke vepruar përmes shkëlqesisë së tij z. Thomas Gerberich, Ambasadori i Republikës Federale të Gjermanisë në Shkup, nënshkruan një marrëveshje për krijimin e qendrës multifunksionale të komunitetit rinor në Komunën e Sarajit.