Skip to content Skip to footer

Барање на понуда за експерт за одржување обуки за воведување на концептот на социјално претприемништво во граѓанските организации

ЗИП Институт, со седиште на бул. Партизански Одреди бр.106 1/3, 1000 Скопје, како имплементатор на проектот: ,,Воведување иновативност во работењето на граѓанските организации преку социјално претприемништво”, поддржан од Француската Амбасада во Република Македонија, има потреба од експерт за одржување 4 еднодневни обуки за 30 лица, на тема воведување на концептот на социјално претприемништво во граѓанските организации.
Обуките ќе се одржат во Скопје на 2-ри и 3-ти ноември 2017 година, на македонски јазик.

Повеќе детали можете да најдете во долунаведениот документ.

Барање на понуда за експерт