Skip to content Skip to footer

EN – MK – AL
A few pictures from the forum-discussion with the mayoral candidates of the municipality of Saraj: Sefedin Aliu (DPA), Ekrem Alija (AA) and Bashkim Bakiu (BESA).
The topic of the discussion was “How to achieve a more open and transparent municipality?”. The event is an initiative of ZIP Institute, financially supported by Civica Mobilitas.

Неколку фотографии од форум-дискусијата со кандидатите за градоначалници на општина Сарај: Сефедин Алиу (ДПА), Екрем Алија (АА) и Башким Бакиу (БЕСА).
Дискусијата беше на тема ,,Како до потранспарентна и поотворена општина?”, организиран од страна на ЗИП Институт со поддршка од програмата Цивика Мобилитас.

Disa fotografi nga tryeza e diskutimit me kandidatët për kryetar të komunës së Sarajit: z. Sefedin Aliu (PDSH), z. Ekrem Alija (AA) dhe z. Bashkim Bakiu (BESA).

Diskutimi u fokusua ne temën “Si të bëhet Saraji një komunë më e hapur dhe më transparente për qytetarët?”, dhe i njejti u organizua nga Instituti ZIP me mbështetje finansiare nga programi Civika Mobilitas.

Thank you! Ви благодариме! Ju falemenderit!