Skip to content Skip to footer

03.05.2017 Call for expert

Барање за понуди обучувач

Почитувани,

ЗИП Институт, со седиште на бул.Партизански Одреди бр.106/1-3, 1000 Скопје, како имплементатор на институционален грант финансиран од страна на CIVICA MOBILITAS, има потреба од прибирање понуди за обучувач за пишување проекти и проектни апликации за тимот на ЗИП Институт.

Повеќе детали можете да најдете во долунаведениот документ.

Барање за понуди обучувач