Skip to content Skip to footer

За потребите на проектот „Поголема партиципација – подобри политики и регулативи“, во рамките на програмата Цивика Моблитас, а врз основа на Договорот за грант меѓу Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), Центарот за управување со промени (ЦУП), и ЗИП Институт, испраќаме:

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ

ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА – ТЕМАТСКИ ЕКСПЕРТ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДОКУМЕНТ ЗА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ

Описот на надлежности и деталниот повик можат да се пристапат од следниов документи:

  1. Повик
  2. ТоR

Краен рок на доставување на понудите е до 18.02.2016 до 16:00 часот на следниве е-маил адреси:
info@zipinstitute.mk; и/или agim.selami@zipinstitute.mk

Сите дополнителни појаснувања може да се добијат на писмено, на е-маил адресата на Агим Селами, agim.selami@zipinstitute.mk; извршен директор на ЗИП Институт.