🔺️ E shtunë aktive me të rinjtë e Sarajit. 🤩
Instituti ZIP do të përkrahë 4️⃣ inicijativa/projekte të vogla të nxënësve të Sarajit në tema si ekologji, kulturë dhe sport që do të dalin nga Forumi në komunitetin rinorë ku ata po shkruajnë idetë e tyrë me lehtësimin e trajnuesit Fisnik Shabani dhe koordinatores tonë znj. Nezrane Rustemi.
〽️ Aktiviteti është pjesë e vargut të aktiviteteve për shënimin e 10 vjetorit të themelimit të ZIP Institute.
🔺️ Активна сабота со младите од Сарај. 🤩
ЗИП Институт ќе поддржи 4️⃣ мали иницијативи/проекти на учениците од Сарај на теми како екологија, култура и спорт кои ќе произлезат од Форумот во младинската заедница каде своите идеи ги разработуваат со помош на тренерот Фисник Шабани и нашата координаторка г. Незране Рустеми.
〽️ Активноста е дел од серијата активности за одбележување на 10-годишнината од основањето на ЗИП Институт.